Övrigt

Uppföljning av LOV inom hemtjänsten i Gävle

Omvårdnadsnämnde har med hjälp av SWECO genomfört en uppföljning av LOV inom hemtjänsten i Gävle. Vänsterpartiet reserverar sig emot beslutet att godkänna rapporten. Vänsterpartiet reserverade sig också när beslutet att införa Lagen om valfrihetssystem LOV i Gävle kommuns hemtjänst antogs.

SWECO:s granskning har gjorts utifrån fem olika områden: Kundperspektivet, Medarbetarperspektivet, Ekonomiperspektivet, Samhällsperspektivet och om LOV-systemet i övrigt är förenligt med Gävle kommuns vision, värdegrund samt Omvårdnad Gävles värdighetsgaranti. Rapportens innehåll leder till frågor mer än svar på hur LOV-systemet faktiskt påverkar hemtjänsten i Gävle.

Resevationen i sin helhet finns under rubriken Politik

Rapporten presenterades för Kommunfullmäktige måndag 24 november men Vänsterpartiet valde att inte debattera rapporten. I en debattartikel publicerad i Arbetabladet motiverar V  sitt ställningstagande.

http://www.arbetarbladet.se/opinion/debatt/vi-tar-garna-debatt-nar-de-finns-arenden-som-ska-debatteras

 

Skriv en kommentar