Artiklar

Full rulle med Vänsterparti motioner på novembers kommunfullmäktige

Idag hade Gävle kommunfullmäktige sitt november sammanträde, till dagen hade ett antal Vänsterparti motioner kommit fram för beslut.

Flera av motionerna stöddes helt eller delvis av de MP och S. Så röstsiffran blev återkommande 30 för och 35 emot.

Vänsterpartiet Gävle blev ensamma i att stötta ett medborgarförslag om att ändra ägardirektiven för Gavlegårdarna så att inte fler lägenheter får säljas. Det allmännyttiga hyresgästerna är i huvudsak nöjda med sin hyresvärd och har inga önskemål om att byta hyresvärd. Det går alldeles utmärkt att öka kommuninvånarnas gemensamma egendom med fler hyresrätter utan att sälja.

Motionerna i sammandrag följer nedan och alla har länkats här så att du kan läsa hela motionen.

Vänsterpartimotioner behandlade på fullmäktige:
•  Flytta ut kommunala verksamheter från fastigheter som lätt kan byggas om till lägenheter tex på Hamiltongatan 22. Den togs emot på ett positivt sätt. Flytt som möjliggör bostäder ska ses över.
•  Hemtjänst på fler språk. Anders Jansson M som är ordförande i omsorgsnämnden vill avslå motionen. Står hela alliansen bakom att förvaltningens arbete är tillräckligt trots att det inte fungerar? Eller vill de avslå för att tillmötesgå sitt stödparti? Eller ska kommunen inte jobba för att förbättra våra kommunala verksamheter?
•  Inför ”mina timmar” inom hemtjänsten. Att brukaren kan välja innehållet på sina beviljade timmar. En äkta valfrihet. Inte vem som utför utan att brukaren får det hen önskar.

•  Inrätta äldreombud i kommunen, en dialogmodell för att kunna framföra synpunkter och åsikter. Anders Jansson M vill avslå.

•  Avskaffa visstidsantällningar i kommunen. Utdragna olika former av visstidsanställningar är ett otyg för de som får jobba med olika korttidsanställningar återkommande. Det skapar ovisshet och osäkerhet och de anställda har svårt att planera framåt. Därför ville Vänsterpartiet ge en maxtid på två år för de formerna och garantera en tillsvidareanställning för våra anställda. Men alliansen och i vanlig ordning rasisterna håller emot förbättrade villkor för anställda.

 

motion-v-omvardnadsnamnden-kan-medverka-till-minskad-bostadsbrist

 

motion-v-hemtjanst-pa-olika-sprak

 

motion-v-inratta-aldreombud-i-gavle-kommun

 

motion-v-infor-%22mina-timmar%22-inom-hemtjansten

 

motion-v-avskaffa-allman-visstidsanstallningar-i-kommunen

Skriv en kommentar