Artiklar

Kultur gör oss till tänkande människor

Under året kommer Vänsterpartiet Gävle att få besök av våra riksdagsledamöter. Rossana Dinamarca var först ut. Rossana är kulturpolitisk talesperson och har representerat Vänsterpartiet i riksdagen i 15 år. 

Kultur är inte statiskt. Kultur gör oss till tänkande människor. Gymnasieskolan som tidigare gav alla möjlighet att ansöka till högre studier delades under alliansåren upp i yrkes- och studieförberedande program. De yrkesförberedande fick radikalt mindre svenskundervisning. Det innebar att bildning inom litteraturområdet försvann. Här skiljer sig Björklunds syn på estetiska ämnen och kultur från Vänsterpartiets strävan efter allas rätt till bildning.
Vänsterpartiet anser att alla elever ska ha tillgång till kultur och teater. Idag prioriteras estetiska ämnen ner och tillgång till kultur beror på den enskilda skolans och föräldrarnas intresse. Vänsterpartiet har fått igenom en satsning så att Kulturskolans avgifter kan sänkas. Vi skulle också vilja ersätta ”skapande skola” med en rättvis fördelning till alla skolor – inte bara de som är bra på att söka pengar.
En annan fråga Vänsterpartiet driver i diskussionen om kulturbudgeten är att det ska gå att leva på kultur

Skriv en kommentar