Artiklar

Allmännyttan ska inte säljas ut

Den politiska högern i Gävle kommun planerar att sälja lägenheter från Gavlegårdarna. Vänsterpartiet säger nej till försäljning, nya lägenheter kan byggas med banklån i stället. Det är billigt att låna pengar nu. Gavlegårdarnas lägenheter är gävlebornas gemensamma tillgång. Försäljning leder ofta till högre hyror, sämre service och minskat inflytande för hyresgästerna.

Högern vill sälja av rent ideologiska skäl för att ge privata företag möjlighet att äga bostäder för att tjäna pengar.    Skriv till [email protected] om du vill stoppa försäljningen! Ett nyinsatt fullmäktige den 20 december i stadshuset kl 18.00, ska besluta om försäljningen. Högern satte snabbt in ett extra fullmäktige för att du inte ska hinna protestera!

Vänsterpartiet anser att det relevanta i sammanhanget handlar om Gavlegårdarnas investeringsutrymme, vilket anger låneutrymmet. Gavlegårdarnas bokförda värde är 4,2 miljarder kr och marknadsvärdet är 7,2 miljarder kr (Kommuninvest 2016). Det finns alltså rejäla övervärden att använda som säkerhet för nyinvesteringar.
Vänsterpartiet säger inte att Gavlegårdarna ska använda upp hela detta utrymme. Det är samtidigt en fråga om hur mycket man behöver bygga de närmaste åren och vilka resultat man förväntar sig av befintlig förvaltning.
Soliditet är ett nyckeltal som redovisas i årsredovisningen. Talet visar hur mycket av bolagets tillgångar som bolaget äger. Är soliditeten 10 procent betyder det att 90 procent är belånade tillgångar. Ju högre soliditet desto stadigare står bolaget inför ekonomiska förändringar, så som räntehöjningar eller förlustår. För hög soliditet är inte heller bra, då ger inte pengarna avkastning.
Gavlegårdarnas soliditet uppgick år 2016 till 35,7 procent. Sedan 2012 har den ökat från 22,8 procent.
Vänsterpartiet anser inte att den ekonomiska situationen talar för att sälja i nuläget. Nyproduktionstakten för både 2017 och 2018 är hanterlig och bolagets resultat gör att soliditeten inte kommer att sjunka ner till oacceptabla nivåer på ett bra tag.
Om Gavlegårdarna inte säljer skulle soliditeten ändå inte sjunka under 30 procent, trots nyproduktion.
Även argumenten om att hyresmarknaden i Gävle skulle ha för få aktörer har fallit i och med tidigare försäljningar och att det nu faktiskt går att bygga kommersiellt för hyresfastigheter ifall det är det man vill bygga. Byggmarknaden  Gävle är inte längre något man måste locka byggprojekt till utan vi har intressant mark och lägen för seriösa intressenter.
Därför är det helt onödigt att utsätta de nuvarande hyresgästers i Gavlegårdarna för stressen att helt oönskad få nya ägare och få sin hyresfastighet bli ett köp och sälj objekt på marknaden med obekanta utsikter. Det är helt enkelt så att allmännyttan ofta är en hyresvärd som känns trygg och säker och de bolagen i allmänhet sköts seriöst och välordnat, samtidigt som man tar sociala hänsyn och har boinflytandeavtal med Hyresgästföreningen.
  1. LARZ GUSTAFSSON skriver:

    Jag är en av de berörda hyresgästerna.
    Va hjälper det att ni protesterar?
    Försäljningen blir av i alla fall.

Skriv en kommentar