Artiklar

Politiken som räddar klimatet och förändrar vänstern – Jens Holm på stadsbiblioteket

Tisdagen 20 februari kl. 19:00 kommer Vänsterpartiets talesperson i miljö- och klimatfrågor och f.d. ledamoten i EU-parlamentet, Jens Holm till Gävle stadsbibliotek. Han kommer att tala om sin nya bok kommer att tala om sin nya bok, Om inte vi, vem? Politiken som räddar klimatet och förändrar vänstern. Boken innehåller frän kritik mot det globala kapitalistiska systemet kopplad till vår tids och vår civilisations stora ödesfråga: klimathotet. Allt är dock inte nattsvart. Jens Holm drar nämligen det hela vidare och hävdar att vi genom kampen för klimatet också har möjlighet att skapa ett nytt och bättre samhälle. Om vänstern satsar på att göra klimatfrågan till sin kan visionen om en rättvis, hållbar, jämställd och jämlik värld realiseras är hans tes. Han ger i sin bok också konkreta förslag på hur detta kan ske.

Foto: Denny Lorentzen

Skriv en kommentar