Artiklar

Presentation av kandidaterna till kommunfullmäktige

1. Gin Akgul Hajo 

Varför blev du vänsterpartist? 

I början handlade det om att V var det enda parti i svenskpolitik som stod på kurdernas sida, men ju mer engagerad jag blev i partiets politik ju mer övertygad blev jag att jag är i rätt parti. Jag tror på feminism som en samhällsgrund och socialism som ett sätt att reformera samhället. 

Varför kandiderar du till kommunfullmäktige? 

På kommunnivå tas besluten nära medborgarna och det blir synligt hur besluten påverkar människors vardagsliv. Jag kan bidra med min erfarenhet eftersom jag har suttit i KF sedan valet 2010. Det behövs fler kvinnor i politiken, även fler kvinnor med invandrarbakgrund som kan påverka och vara en röst för de som oftast inte hörs. 

Berätta lite om din bakgrund och person. 

Jag kom till Sverige 1989 från Kurdistan den ockuperade delen i Syrien. Jag har varit aktiv i olika föreningar sen 15-årsålder. Jag kom i kontakt med Vänsterpartiet 2009 då mitt intresse för svensk politik ökade. Jag har varit kommunalråd i snart tre år och det har varit ett uppdrag 

som jag efter bästa förmåga förvaltat med förtroende. Jag har tidigare arbetat som lärare på förskolan, grundskolan, gymnasieskolan och SFI men också många år som tolk. Jag bor tillsammans med min man och mina två barn på Brynäs. 

Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund. Med utgångspunkt från detta hur kan du med din bakgrund och erfarenhet bidra till en bra utveckling av Gävle kommun? 

Jag har varit med och tagit fram tre budgetar för Gävle kommun, samtliga med tydliga V- satsningar. Alla förslag har antigen ett socialistisk, feministiskt och/eller ekologiskt perspektiv. Alla besluten jag är med och tar grundar jag i partiets politik, det tycker jag är en trygghet för mina ställningstaganden.

En del av de frågor jag har drivit är förkortad arbetstid, avskaffande av delade turer, avskaffa allmän visstid, jämställd budget, avgiftsfri kollektivtrafik för unga mm. Det återstår många frågor jag vill fortsätta kämpa för, t.ex. förkortad arbetstid, avskaffa LOV, bygga hyresrätter efter behov. Det finns mycket som måste göras bättre i Gävle kommun och för det behövs ett starkt Vänsterparti. 

2.Isabella Bexell 

Varför blev du vänsterpartist? 

För att vara med och arbeta för ett mer rättvist och jämlikt samhälle på alla plan. Jag vet att ett samhälle grundat på demokrati, jämlikhet och solidaritet mär möjligt – därför är jag vänsterpartist! 

Varför kandiderar du till kommunfullmäktige? 

Jag vill tillsammans med mina partikamrater genomföra och stå upp för partiets politik 

Berätta lite om din bakgrund och person 

Gift tvåbarnsmamma som arbetar som lärare (geografi, engelska och samhällskunskap) på gymnasiet och Komvux i Tierp. Jag gillar att träna, umgås med nära och kära samt att ha många bollar i luften. Engagerade mig politiskt efter valet 2010. 

Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund. Med utgångspunkt från detta hur kan du med din bakgrund och erfarenhet bidra till en bra utveckling av Gävle kommun? 

Jag är en del av arbetar- och kvinnorörelsen och jag drivs av att förverkliga partiets politik och arbeta för ett jämlikt, jämställt och rättvist samhälle. Mina arbetslivserfarenheter har gett mig kunskap om hur olika människor vill bli bemött, insikt om vikten av att ha en helhetssyn. Jag ser en möjlighet att kombinera min pedagogiska erfarenhet med det så viktiga organisatoriska och kommunikativa arbete som jag brinner för till att bland annat påverka och skapa detta samhälle. 

3. Tord Fredriksen 

Varför blev du vänsterpartist? 

Jag har en bakgrund i engagemang för miljö och jämställdhet. När Vänsterpartiet i valet 2006 ville skapa 200 000 nya jobb i offentlig sektor blev jag engagerad i partiet och på den vägen är det. V är det enda parti idag som kan föra viktiga och fullständigt avgörande frågor för vår gemensamma framtid. Det enda radikala partiet i riksdagen. 

Varför kandiderar du till kommunfullmäktige? 

Jag är intresserad av politik och vill bidra till kommunens utveckling och driva en vänsterpolitik. Nu har jag suttit i tre år och kan med min erfarenhet bidra till stabilitet och 

sammanhållning i KF-gruppen. Förhoppningsvis går vi framåt i valet och då kan både nya och gamla ledamöter bli en trygg blandning. Där är jag gärna med. 

Berätta lite om din bakgrund och person. 

Jag är Gävlebo sedan -75 bodde i Göteborg 10 år efter gymnasiet. Flyttade hem, har fru och två barn. Socionom, jobbat i offentlig sektor inom socialtjänsten på olika nivåer, kommunal, regional, statlig. Idag är jag utredare på Region Gävleborg. 

Förutom V är jag passiv medlem i massa föreningar. Men också vice ordförande i Verdandi. Som person är jag stödjande men också drivande. Jag vill att det ska hända saker, men inser också att vi måste göra det tillsammans och därför behöver vi varandra. 

Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund. Med utgångspunkt från detta hur kan du med din bakgrund och erfarenhet bidra till en bra utveckling av Gävle kommun? 

Jag kan bidra genom att jag har dessa glasögon på mig redan. Socialism miljö och jämställdhet är mina utgångspunkter i min personliga värdegrund. Det här är också utgångspunkter som andra i olika delar skriver under på men få driver med samma övertygelse som Vänsterpartiet. Jag kan bidra med att bevara fokus på dessa områden och hjälpa partiföreningen bevara sin särart och trovärdighet. För en bra utveckling i kommunen är det viktigt med ett starkt Vänsterparti som inte går att runda så lätt och som inte bara anses var ett stödparti. Jag kan bidra med erfarenhet och idéer och stödja kamraterna i KF men också ta egna initiativ och driva frågor kortsiktigt men också strategiskt. 

4. Kristina Sjöström 

Varför blev du vänsterpartist? 

Jag har alltid varit intresserad av samhällsfrågor men inte engagerat mig partipolitiskt förrän för 12 år sedan. Solidaritet och omsorg om medmänniskor är något som är väldigt viktigt för mig därför blev jag vänsterpartist. ”Av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov”. 

Varför kandiderar du till kommunfullmäktige? 

Jag gillar att vara med där det händer, att få vara en del av den styrande församlingen för att i möjligast mån kunna vara med påverka utveckling av Gävle kommun. 

Berätta lite om din bakgrund och person. 

Jag har under hela mitt yrkesliv arbetat som projektledare inom IT-branschen, men gjorde under några år ett avbrott då jag jobbade som kriminalvårdare. Inom politiken har jag haft uppdrag både som ordförande och som ledamot i nämnder och styrelser. Jag är även aktiv i partiföreningen, och har varit medlem i styrelsen och i feministiska gruppen. Som person är jag frågvis, nyfiken och tydlig, inte rädd för att utmana eller ta en diskussion. 

Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund. Med utgångspunkt från detta hur kan du med din bakgrund och erfarenhet bidra till en bra utveckling av Gävle kommun? 

Jag kan bidra genom att aktivt verka i frågor om miljö och feminism, som är de frågor som intresserar mig mest, Genom att arbeta med energi- och vattenfrågor skapar vi möjlighet att i framtiden få ett ur miljöperspektiv ett hållbart Gävle. Det tillsammans med en bra bostadspolitik är delar som skapar förutsättningar för en mer jämställd kommun. Att alltid granska allt vi gör med feministiska glasögon är viktig för att synliggöra orättvisor mellan könen och den maktordning som råder idag. 

5. Owe Hellberg 

Varför blev du vänsterpartist? 

Jag har ett starkt rättvisepatos och är inte rädd för att ge uttryck för det, såväl privat som offentligt. Blev medlem 1980 och startade VPK i Ockelbo. Var tydlig i politiken och är resultatinriktad. Var riksdagsledamot för Vänsterpartiet 1994-2006 Har fortsatt med politiken i Hyresgästföreningen. 

Varför kandiderar du till kommunfullmäktige? 

Jag har varit kommunpolitiker i Ockelbo sedan 80-talet. Efter flytten till Gävle, 2014, har intresset för kommunalpolitiken åter växt. Min långa erfarenhet av kommunpolitik och riksdagsarbete kan komma väl till pass även i Gävle. Jobbet på Hyresgästföreningen är en viktig politisk erfarenhet. 

Berätta lite om din bakgrund och person. 

Jag är uppväxt i ett brukssamhälle där klasskillnaderna var tydliga. Redan i mitt första val på 70-talet röstade jag på VPK. De flesta var socialdemokrater, men jag kände redan då att rättvisefrågorna behövde andra lösningar. Jag engagerade mig politiskt i samband med folkomröstningen om kärnkraften, blev kommunalpolitiskt aktiv i Ockelbo. Även jobbet som lärare skapade ett stort samhällsintresse. Det var inte alltid lätt att vara Vänsterpartist, men i valet 1998 fick vi 28 % av rösterna. 

Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund. Med utgångspunkt från detta hur kan du med din bakgrund och erfarenhet bidra till en bra utveckling av Gävle kommun? 

Genom att vara engagerad för Vänsterpartiets politik, så kan jag vara med och forma målsättningar för den som går att konkretisera i det kommunalpolitiska arbetet Även de långsiktiga ideologiska värderingarna, måste lyftas fram och tydliggöras. Som person är jag målmedveten, fokuserad och inte rädd för att uttrycka mina åsikter och värderingar i olika 

sammanhang, inte minst medialt. Jag har alltid haft ett allmänpolitiskt intresse och är fortfarande nyfiken på hur samhällsutvecklingen i kommunerna fortskrider, nu specifikt i Gävle. Min erfarenhet av speciellt bostadsfrågor, är goda, men är intresserad av de flesta politikområdena. Att delta i partiarbetet är viktigt för allas engagemang. 

6. Charlotta Lagnander
Varför blev du vänsterpartist? 

Jag är vänsterpartist för att jag är socialist, feminist och internationalist. Jag tror på rättvisa, solidaritet och allas lika värde. 

Varför kandiderar du till kommunfullmäktige? 

Jag har under hela min tid som politiskt aktiv ägnat mig åt kulturpolitik i någon form. Jag tror att fullmäktige och Gävle gynnas av en tydlig röd kulturpolitiker. Jag kommer att kandidera till KFN och tror på en koppling mellan nämnd och KF. Det är något vänsterpartiet saknat ett tag. 

Berätta lite om din bakgrund och person. 

Medelålders, vit, ciskvinna som gör sitt bästa att leva som jag lär. Jag jobbar mycket och är engagerad i mycket. Glad och positiv och ger aldrig upp. Jag kan bli förbannad men är oftast på gott humör. Jag har arbetat med politik och/eller haft politiska uppdrag sedan 1994. Det har varit såväl partiinterna som parlamentariska uppdrag. Driver en asylrättsbyrå sedan 10 år. Älskar deckare och feelgood-romaner. Barn, barnbarn, bonusbarn och bonusbarnbarn är mina ögonstenar. Jag är sambo. 

Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund. Med utgångspunkt från detta hur kan du med din bakgrund och erfarenhet bidra till en bra utveckling av Gävle kommun? 

Jag kommer inte att bidra mycket när det gäller ekologi då jag inte har någon direkt kunskap och inte är någon miljöhjälte. Som socialistisk och feministisk kulturtant med stigande kunskap om idrott kan jag bidra med min gedigna kulturpolitiska bakgrund och erfarenhet för att tillvarata barn och ungas rätt till en likvärdig fritid som omfattar såväl kultur som idrott. Jag kan bidra med att både värna och utveckla kommunens kulturinstitutioner. Jag tror också att en feministisk kulturtant gör skillnad inte bara för flickor utan även för äldre kvinnor. Jag har länge på olika sätt varit drivande i hbtq-frågor och kommer givetvis att ta med den kunskapen in i arbetet med att utveckla Gävle. 

7. Seppo Laine 

Varför blev du vänsterpartist? 

Jag har gjort samma val sedan 1976. Det svenska partiet har hela tiden varit en föregångare i de reformer som blivit svensk verklighet, barnomsorg, sociala rättigheter och mycket annat. Idag är vi också bärare av visionen om en sextimmarsdag, en självklar spjutspetsfråga för framtiden som jag ser det. Därför har Vänsterpartiet förblivit mitt val. 

Varför kandiderar du till kommunfullmäktige? 

Jag tycker det är roligt att påverka politiken och vara med i den kommunala debatten. 

Berätta lite om din bakgrund och person. 

Arbetskraftsinvandrarfamilj på 60-talet från Finland. Gått igenom det svenska skolsystemet helt och hållet från grundskolan till fil kand examen på högskolan i Gävle inom media och kommunikation. Arbetade på fabriken i byn i 20 år och mycket fackligt, därefter har jag varit ombudsman för Vänsterpartiet i nära 20 år. 

Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund. Med utgångspunkt från detta hur kan du med din bakgrund och erfarenhet bidra till en bra utveckling av Gävle kommun? 

Genom att arbeta för Vänsterpartiets politik, hur annars? Den sälta jag tillför är att vara genuin LO/arbetarklass person från början men också klassresenär. Men också den gedigna förtrogenhet jag har av Vänsterpartiet och politik sedan snart 40 år tillbaka… Främst är jag intresserad av samhällsbyggnadsfrågor, miljö och ekonomi och kan bidra med att driva framåt på dessa områden. Men jag tuggar i mig alla områden utom sjukvård av pur nyfikenhet. Jag slår gärna slag för folkbildningen, sitter med i ABF-styrelserna både lokalt och regionalt. 

8. Maud Liljeqvist 

Varför blev du vänsterpartist? 

Därför att det är ett parti som står för feminism och socialism, ett parti som fokuserar på människor i beroendeställning och som tror på alla människor lika värde. Ett parti som ser individens kreativitet och självbestämmande. Det bra att ett samhälle försöker leva upp till: ”från var och en efter förmåga till var och en efter behov ”. 

Varför kandiderar du till kommunfullmäktige? 

Det ger mig möjlighet att bli insatt och jobba politiskt med frågor som handlar om alla människor i kommunen. Att HELA kommunen ska kunna leva, samt att bevaka och inspirera till människors lika värde. 

Berätta lite om din bakgrund och person. 

Är född 1953, växt upp i en religiös, företagare familj i nord Uppland. Utbildad ålderdomshemsföreståndare, jobbat i äldreomsorgen i ca 30 år. Är legitimerad vårdlärare. Arbetar på vuxenutbildningen sedan 1998. Magisterutbildning i kulturgeografi, läser nu in en master i Gerontologi. Bor i ett hus i Hedesunda med min sambo och två katter. Intressen: äldre och äldreomsorgen, trädgård, motion, litteratur och resor. Jag lyssnar på andra, är empatisk och tidsoptimist men går mina egna vägar. 

Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund. Med utgångspunkt från detta hur kan du med din bakgrund och erfarenhet bidra till en bra utveckling av Gävle kommun? 

Genom att skriva motioner och yttranden som är bra för medborgarna. Vara aktiv i partiarbetet och delta på möten. Lyssna på kommunmedborgarna, främst de äldre. Vara ledamot i en nämnd som ansvara för äldreomsorgen. Aktivt skaffa information, delta och utveckla min argumentation för äldrefrågorna. Jobba för att det ska finnas resurser även utanför Gävle stad. För att det ska vara en aktiv kommun ska även kommunens yttre områden involveras. 

9. Jonas Ryberg 

Varför blev du vänsterpartist? 

Min bakgrund är lite annorlunda, har varit medlem i Socialdemokraterna i ett decennium. För mig har det alltid varit viktigt att engagera mig där man kan göra nytta. Men vänsterpartiets ökning tillsammans med gedigna gräsrotsarbete i Gävle har gjort att det känns meningsfullt och roligt att engagera mig här. 

Varför kandiderar du till fullmäktige? 

Jag vill bidra till att stärka vänsterpartiets röst och vara med att driva vår politik även som förtroendevald. Kommunala frågor ligger mig också nära, det är roligt kunna göra en konkreta skillnad i människors vardag. 

Berätta lite om din bakgrund och person 

Jag är 32 år, uppvuxen på västkusten men bosatt i Gävle sedan tio år tillbaka. Arbetar som trafikplanerare. Jag har bott i Andersberg under hela min tid i Gävle. Förutom mitt politiska engagemang ägnar jag fritiden åt att cykla, försöka träna lite och umgås med vänner. Har även varit med och organiserat föreläsningar, workshopar och stadsvandringar. 

Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund. Med utgångspunkt från detta hur kan du med din bakgrund och erfarenhet bidra till en bra utveckling av Gävle kommun? 

Jag har en gedigen kunskap ifrån många års politiskt arbete med rättvise- och jämställdhetsfrågor. Är väl förankrad i arbetarrörelsens värdegrund men jag tror även att jag är duktig på att föra ut vårt budskap till medborgare som kanske inte känner sig helt hemma i vårt parti, ex missnöjda arbetare som på senare år sökt sig till Sverigedemokraterna. Jag har stor kunskap i hållbarhets- och demokratifrågor, där jag hoppas kunna bidra. Utöver vårt utmärkta dagliga arbete hoppas jag kunna lyfta de ideologiska frågorna på ett lättbegripligt sätt i fullmäktige. Det finns ett stort sug för att bryta ”politics as usual” och jag tror att Vänsterpartiet kan gå starkt framåt om vi lyckas formulera tydliga alternativ. 

10. Jessica Åberg 

Varför blev du vänsterpartist? 

Politiskt sett har jag alltid delat vänsterns värderingar men aldrig varit aktiv i något politiskt parti. Efter det senaste valet väcktes en frustration i mig över det politiska läget och framförallt på grund av Sverigedemokraternas framgångar. Det ledde till ett ökat behov att engagera mig och tydligare ta ställning för mina värderingar. 

Varför kandiderar du till kommunfullmäktige? 

Ärligt talat hade jag ingen som helst tanke på att göra det när jag blev medlem. För mig handlar kandidaturen främst om att stå med som en del av ett parti och visa mitt stöd för en politik som jag anser gynnar alla i vårt samhälle. Jag ser nog helst att jag står med på den nedre delen av listan. Jag har massor att lära om hur det politiska arbetet i kommunen fungerar och ser fram emot att göra det. 

Berätta lite om bakgrund och person. 

Jag är 44 år, bor i Järvsta med en sambo och trettonårig dotter. Min egen dotter på tjugoett flyttade hemifrån för ett år sedan. Jag arbetar sedan 13 år tillbaka som lärare och utvecklingsledare i grundskolans årskurs 7-9. Tack vare arbetet som lärare får jag utlopp för mina behov av engagemang och jag ser skolan som det tveklöst bästa stället för att arbeta med värderingar och samhällsbygge. Mitt övriga liv handlar om att träna, umgås med familj och vänner. 

Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund. Med utgångspunkt från detta hur kan du med din bakgrund och erfarenhet bidra till en bra utveckling av Gävle kommun? 

Jag anser att utbildning, sjukvård och omsorg är ett samhälles viktigaste delar. Dessa ska vara lika för alla människor oavsett bakgrund, ekonomi eller andra faktorer som i övrigt kan skilja människor åt. Utbildning och vård ska inte utsättas för marknadskrafter och därmed urholkas på kvalitet. Tack vare min erfarenhet från skolans värld har jag även fått förståelse för vad som krävs för att ungdomar ska få en meningsfull tillvaro och vad som är viktigt när ens egna nätverk inte kan stötta. I övrigt är det en självklarhet att ett ekologiskt och feministiskt perspektiv på samhället är det samma som hållbarhet, på alla plan. Gävle växer och då är det extra viktigt att vi tänker långsiktigt och hållbart. 

11. Stefan Pettersson 

Varför blev du vänsterpartist? 

Jag anser att Vänsterpartiet är det parti som är bäst i dagens Sverige. Dagens nyliberala politik med privatiseringar måste stoppas och det vill jag bidra aktivt till. 

Varför kandiderar du till kommunfullmäktige? 

Jag valdes in i fullmäktige 2014. och vill fortsätta ytterligare en period. Jag tror att min erfarenhet av fackligt och politiskt arbete tillsammans med yrkeserfarenhet och erfarenheten från aktivt fullmäktigearbete och nämndarbete kan vara värdefull under kommande år. 

Berätta lite om din bakgrund och person. 

66 år Uppväxt i Gävle. Far typograf och mor affärsbiträde.

Utbildning: Gymnasium/ högskolekurser i arbetsrätt, juridik och forskare-praktiker- samverkan. Utbildning inom FK och RFV. Fackliga kurser och utbildningar i förhandlingsteknik, jämställdhet etc.

Arbete: Försäkringskassan 1975-2012, FoU-ansvarig, Ledningsstöd, Rehabiliteringssamordnare mm

NOVA Högskolecentrum 2005-2010, KY-lärare i Socialförsäkringskunskap m.m.
 Van förhandlare, lett många olika föreningar, projekt och myndighetssamverkan. 

Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund. Med utgångspunkt från detta hur kan du med din bakgrund och erfarenhet bidra till en bra utveckling av Gävle kommun? 

Vänsterpartiets ställningstaganden i olika frågor bör i större utsträckning få genomslag i den lokala politiken. Mindre ord och mer handling. Vi bör koncentrera oss på några frågor av stor betydelse för flertalet Gävlebor som t.ex. fler hållbara arbetstillfällen, en rejäl satsning på bra bostäder för ungdomar, satsning på stadsmiljö/klimatåtgärder som t.ex. avgiftsfri kollektivtrafik, och mer av grönområden/odlingslotter/naturreservat. Åtgärder vidtas för att begränsa kommersialiseringen och stimulera invånarnas aktiva deltagande på samhällets olika områden. Viktigt är också att den kommunala verksamheten (t.ex. förskola, skolor, hemtjänst äldrevård) fungerar betydligt bättre än idag. 

12. Maritha Johansson 

Varför blev du vänsterpartist? 

Uppfostrad i en förenings/politisk familj har rättvisa och respekt för alla människor funnits som ledstjärna. Därför blev jag aktiv vänsterpartist 1979. 

Varför kandiderar du till kommunfullmäktige? 

Egentligen kandiderar jag mer till ersättare, av den anledningen att jag som ålderkvinna med erfarenhet kan behövas. Men jag släpper med stor glädje fram de yngre och de med större lust än jag. 

Berätta lite om din bakgrund och person. 

Har jobbat med barn på skolan sedan 1975, gillar verkligen det jobbet. Jag är en kvinna som ser lösningar och möjligheter i det mesta. Väljer aldrig att bli ett offer. Jag har stor erfarenhet av livets både enkelhet och svårigheter. 

Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund. Med utgångspunkt från detta hur kan du med din bakgrund och erfarenhet bidra till en bra utveckling av Gävle kommun? 

Det feministiska arbetet får aldrig vila, det finns en tendens att det blir som ett mode och snabbt blir omodernt. Att föra in politiken rakt in i våra vardagsrum är viktigt. Jag kan i alla lägen vara en nagel i ögat om det visar sig att feminismen blir ute. Jag är en bra peppare och vill införa en grubbhantering 

13. Fredrik Åberg 

Varför blev du vänsterpartist? 

Vänsterpartiet är det parlamentariska alternativet för mig som enda riksdags-, landstings- och kommunparti med en trovärdig socialistisk politik. Som också tar sig utryck i praktiken och gör skillnad i det stora genom att partiet driver på för jämställdhet i budgetförhandlingar, men även på olika sätt regionalt och lokalt. 

Varför kandiderar du till kommunfullmäktige? 

Vill engagera mig mer i hemkommunen och hjälpa partiet att föra fram en bra vänsterpolitik i kommunens högsta beslutande organ. 

Berätta lite om din bakgrund och person. 

Man, 37 år och utredare på Region Gävleborg. Har arbetat som personlig assistent, vårdbiträde och telefonförsäljare under min ungdom. Arbetat i nästan 10 år som tjänsteman på olika sätt i statliga myndigheter (TrV, Trafikanalys och Lst Gävleborg), kommunalförbund, region/landsting och kommun. Mina förtroendeuppdrag i partiet har varit som: ersättare i tekniska nämnden Gävle kommun, ledamot i infrastrukturberedningen, ledamot i en programkommission för att ta fram en ny tågpolitik och nu som ersättare i Samhällsbyggnadsnämnden. 

Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund. Med utgångspunkt från detta hur kan du med din bakgrund och erfarenhet bidra till en bra utveckling av Gävle kommun? 

Jag tror starkt på att driva Gävle kommun i en hållbar riktning vilket för mig inkluderar olika delar ur ett socialt-, ekonomiskt- och miljöperspektiv. Att arbeta i den här riktningen i konkreta frågor och åtgärder som en kommun kan vidta för att nå resultat. Vänsterpartiet har en viktig roll som knyter ihop dessa perspektiv, tack vare att man står på en grund av socialism, feminism och ekologi. För egen del tycker jag det är stimulerande att hitta detta i frågor som politiker. Haft nytta av mitt arbete som tjänsteman i min roll som politiker (men även åt andra hållet). Har varit verksam på olika platser och nivåer och tror mig ha lärt mig ett och annat som förhoppningsvis partiet kan ha nytta av i Gävle kommuns kommunfullmäktige. 

14. Anita Walther 

Varför blev du vänsterpartist? 

Medlem i Vänsterpartiet blev jag när jag flyttade till Gävle. Pernilla Zeathreus var V:s oppositionsråd/kommunalråd och inspirerade mig. En uppväxt med föräldrar som var socialister gav mig grundläggande värderingar bl.a. om solidaritet. 

Varför kandiderar du till kommunfullmäktige? 

Kommunfullmäktige är en viktig politisk organisation och nu har jag erfarenhet av tre mandatperioder i KF och fortsätter gärna en period till. Det är viktiga beslut som tas i KF.
 Skola, kultur, omvårdnad är intressanta områden som är ”heta” och viktiga i ett framtids-
 perspektiv. 

Berätta lite om din bakgrund och person. 

Har jobbat i Postverket, Sollefteå stads Drätselkontor, Kronofogdemyndigheten, Socialkontoret.

Tjänstledighetslag, högskolereform och möjlighet till studielån, resulterade för mig i en förskollärarutbildning. Därefter Fsk- och barnomsorgsass. i Sollefteå,

Dgh-föreståndare i Sundsvall, Barnomsorgschef i Östhammar, landade i Gävle och här blev
 jag Vänsterpartist. Genom tillgång till högskolestudier har jag under lång tid varit ständigt
 studerande inom ledarskap, psykologi, sociologi, etik m.m. 

Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund. Med utgångspunkt från detta hur kan du med din bakgrund och erfarenhet bidra till en bra utveckling av Gävle kommun? 

Mot bakgrund av arbetslivserfarenhet från olika delar av samhället, erfarenheter från många års studier och erfarenheter från att ha varit förtroendevald företrädare för Vänsterpartiet under många år har jag goda referensramar för att hantera olika situationer. Partiprogram och andra vägledande program samt lokalt politiskt program ger bra underlag för olika ställningstagande. Hur det kan gynna en bra utveckling i Gävle kommun beror mycket på vilken majoritet som kommer att styra nästa mandatperiod. För att Vänsterpartiet och dess företrädare ska kunna påverka i stor skala gäller att Vänsterpartiet blir starkare genom fler mandat i KF. 

15, Erik Gustafsson 

Varför blev du vänsterpartist? 

Jag engagerade mig när Sverigedemokraterna var på väg in i riksdagen 2010 och gick då med

i Vänsterpartiet. Var redan då fackligt aktiv och såg där med hur samhället tog flera och flera
 högersvängar. 

Varför kandiderar du till kommunfullmäktige? 

Tror jag kan ge en annan prägel på saker genom mitt socialistiska, socialistisk-feministiska och fackliga erfarenheter och perspektiv. Är i grunden övertygad att det går att förändra och nå fram med budskap, om man kan ge en konsekvensbeskrivning av vad man menar och hur det skall genomföras och hur det blir om det inte kan genomföras. 

Berätta lite om din bakgrund och person. 

Heter Erik Gustafsson 42år ser på livet genom filosofi och psykologi. Jobbar som byggnadsplåtslagare sedan yrkesskolan och med fackliga erfarenheter, har suttit i valberedningen i partiföreningen och i distriktet många år. 

16. Wictoria Bernäng 

Varför blev du Vänsterpartist? 

Jag gick med i Ung vänster när jag var 14 år då jag var trött på de kvinnliga idealen och reklamen med alldeles för smala tjejer. Flyttade tillbaka till Gävle 2014 efter att ha bott i Stockholm i några år och kände då, med tanke på den ökande rasismen, välfärden och miljön, att det var dags att ta tag i politiken igen och gick med i partiet. 

Varför kandiderar du till kommunfullmäktige? 

Jag kandiderar till kommunfullmäktige för att jag tror att det är viktigt att det är personer från olika yrkesgrupper och bakgrund som sitter där. Jag tror att jag som sjuksköterska kan bidra med både personliga erfarenheter från och fakta om just sjukvården, men är även miljömedveten. 

Berätta lite om din bakgrund och person. 

Jag är 30 år och uppvuxen i Bönan. Jag jobbar som sjuksköterska på akuten i Gävle. Jag gick omvårdnadsprogrammet i gymnasiet och jobbade som undersköterska något år i Gävle innan jag flyttade till Stockholm där jag jobbade som undersköterska på en röntgenavdelning. Blev klar sjuksköterska i januari 2014 och flyttade då tillbaka till Gävle på heltid. Bor i nuläget med sambo och katt i villa i centrala Gävle. 

Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund. Med utgångspunkt från detta hur kan du med din bakgrund och erfarenhet bidra till en bra utveckling av Gävle kommun? 

Jag cyklar året runt och äger ingen bil så jag kan bidra med kunskap om hur cykelbanor och gångvägar i Gävle ser ut och är utformade, hur de är planerade och hur kommunen sköter dem, både vintertid och resten av året. Jag och min sambo är med i en bilpool för de gånger 

som bil behövs och tänker därför mycket på miljön. Åker även ganska mycket buss och tror därför att jag även kan bidra med tankar om kollektivtrafiken. 

Har jobbat inom vården i 11 år och har därför mycket erfarenhet inom omvårdnad och tror att jag kan bidra för att försöka göra vården i Gävle bättre. 

17. Sherzad Fatih 

Varför blev du vänsterpartist? 

Min bakgrund är som aktivist från arbetarkommunistpartiet i Irak och i irakiska Kurdistan. Såg där som lärare våldet mot barn, lärarnas dåliga lön, våldet mot kvinnor i ett klassamhälle, diskriminering på grund av religion, nationalitet och grupptillhörighet. Det enda parti i Sverige som jag anser kämpar för de värderingar som jag har är V. 

Varför kandiderar du till kommunfullmäktige? 

Jag vill vara med och bestämma hur mitt Gävle ska se ut. Ett Gävle som rasisterna inte ska röra sig fritt på gatorna och hota folk pga. deras hudfärg, nationalitet, religion eller kulturella bakgrund och tillhörighet. 

Berätta lite om din bakgrund och person. 

Ursprungligen kommer jag från Irak-Kirkuk. Min familj består av fru och två barn. Utbildad Matte-Fysik gymnasielärare och jobbade ca 7 år i irakiska Kurdistan. Läste om hela lärarprogrammet i Sverige. I Kurdistan var jag politiskt aktiv och redaktör för månadsskriften ”Mamostay Maro- Dagens Lärare” som handlade som skolan, barnens och lärarnas situation. Var ordförande för oberoende lärarförbundet. Kom till Sv-Gävle våren 2002 och såg för första gången efter några år den röda flaggan på första maj. Då hoppade jag in i tåget med min hela familj. 

Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund. Med utgångspunkt från detta hur kan du med din bakgrund och erfarenhet bidra till en bra utveckling av Gävle kommun? 

Jag är ordförande för CFBRI, en ideell förening som kämpar för barn och kvinnors rättigheter. Som gymnasielärare träffar jag väldigt många barn och ungdomar som är missnöjda med skolan. Respekten för de mänskliga rättigheterna ska vara grundläggande för all politik. Men mänskliga rättigheter praktiseras inte genom att de utlovats. De kan bara erövras och garanteras genom organiserade sociala rörelsers kamp för frigörelse och rättvisa. Vi lever i 

en rasistisk global världsordning. Rasistiska strukturer finns också i det svenska samhället. Jag har väldigt bra kontakt och samarbete med t.ex. Asylkommittén i Gävleborg, Amnesty och Rädda Barnen. Jag är även aktiv när det gäller rätten till asyl både i Gävle och Sandviken. 

18. Ove Vestin 

Varför blev du vänsterpartist? 

Arbete är vår rättighet, arbete åt alla är ett huvudmål. Vänsterpartiet har det som ett huvudmål, genom arbete för alla skapas jämlikhet, trygga anställningar inom både statlig och privat anställning ger trygghet för oss människor. Vänsterpartiet övertygar mig om alla människors lika värde. 

Varför kandiderar du till kommunfullmäktige? 

Mitt intresse för människans rätt i samhället. Bidra med framtagande av lokala lösningar inom miljö, bostadsbyggandet, transporter, 

Berätta lite om din bakgrund och person. 

Född 1940 på Bollnäs Finnskog, sjuårig folkskola (vidareutbildat mig i vuxen ålder). Började arbeta som fjortonåring, flyttade till Stockholm som tjugoåring, där började jag arbeta inom byggnadsindustrin. Driver sedan 2003 eget företag som byggkonsult. Anser mig vara bra samarbetspartner både inom föreningslivet och samhällsfrågor. Har ett stort idrottsintresse, varit aktiv långdistanslöpare samt tävlat flitigt inom längdskidåkning. Bor sedan 2010 på Brynäs, är ordförande i en brf där jag bor. 

Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund. Med utgångspunkt från detta hur kan du med din bakgrund och erfarenhet bidra till en bra utveckling av Gävle kommun? 

Mitt arbetsliv inom byggbranschen har varit från jobb ute på byggen, ombudsman inom Byggnads Stockholm, därefter HSB i Huddinge. I mina anställningar har jag haft personalansvar, utvecklat verksamheten inom respektive anställning. Arbetat för fackliga rättigheter, för ekologiska omställningar, bygga ut välfärden. Anser mig vara noggrann i mina åtaganden, ha en bra struktur över det jag arbetar med, god organisationsförmåga och stort intresse för samhällsfrågor.

 

19. Anncharlotte Nyberg 

Varför blev du vänsterpartist? 

Vänsterpartiets värdegrund överensstämmer mina egna värderingar. Jag vill vara med och främja jämlikhet och rättvisa i vårt samhälle. En rättvisare fördelning av resurser och större fokus på miljö och klimat. Privatiseringen av vår gemensamma välfärd resulterade i att JAG HAR FÅTT NOG! 

Varför kandiderar du till kommunfullmäktige? 

Det är viktigt att Vänsterpartiet får så många röster och inflytande som möjligt, för att kunna påverka. Därför behöver vi kunna fylla alla platser och ha många kandidater att välja på. När jag gick med i partiet var mina ambitioner att förkovra mig och att stödja partiet. Som ersättare i UN har jag lärt mig en hel del och blivit mer intresserad av partipolitiken. 

Berätta lite om din bakgrund och person. 

Uppväxt i familj med arbetarbakgrund, men själv har jag haft möjlighet till akademiska studier. Jag har arbetat mest inom vård, omsorg och utbildning. Med såväl barn och ungdom, som med vuxna. Med svenskfödda och nyanlända. Dessutom har jag varit egenföretagare inom turistbranschen och jag har arbetat lite grann utomlands. Nu är jag pensionär och har uppdrag som God Man för 2 ensamkommande. Lyckligtvis har jag numera tid och möjlighet att resa en hel del och jag tar gärna del av olika kulturer i andra länder. 

Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund. Med utgångspunkt från detta hur kan du med din bakgrund och erfarenhet bidra till en bra utveckling av Gävle kommun? 

Socialist o feminist på ekologisk grund. Sen 15-års ålder, alltså redan på 60-talet, har det varit mina hjärtefrågor. Att bevaka och försöka påverka utvecklingen, inte bara i Gävle. Jag är inte rädd för att uttrycka min åsikt och stå för den, men jag kan också vara mottaglig för sakliga argument. Att bekämpa rasism, girighet, gubbighet och andra orättvisor står högt på min ”lista”. Och tar vi inte hand om vår jord, så har vi snart ingen jord. Jag vill gärna arbeta tillsammans med andra, för en mer hållbar och likvärdig framtid. Placeringen på listan spelar ingen större roll. Självklart ingen av de första 5-10. Det finns säkert många som är mer lämpade. 

20. Rafael Carrillo 

Varför blev du vänsterpartist? 

1979 var jag 13 år gammal och började jag höra om krig i Cuba, Vietnam, Nicaragua, Chile och många andra länder och de olika orättvisorna i mitt eget land. Några i grannbyn var organiserade och armen invaderade ofta, personer blev mördade, andra försvann spårlöst. Under mina 12 år i gerillaarmén för att bekämpa diktaturen fick jag politisk undervisning. Att vara vänsterpartist är det bästa som har hänt mig. 

Varför kandiderar du till kommunfullmäktige? 

Jag blev tillfrågad av en kamrat och tackade ja för förtroendet för mig. Partiet är i en konstant kamp mot imperialismen, kapitalismen och globaliseringen och jag tycker att det här är en utmärkt möjlighet att göra något för partiet och kommunen. Det skulle stärka mitt jobb med det latinamerikanska folket. 

Berätta lite om din bakgrund och person. 

Jag är 51 år och kom till Sverige 1991 med min sambo och tre barn. Här i Sverige fick vi en flicka till. I El Salvador kunde jag inte studera klart grundskolan på grund av kriget. Här i Sverige gick jag på Komvux och läste SFI och svenska A och B. 1998 fick jag jobb på Eriksson, jobbade där i ca fyra år som montör, innan dess så gjorde jag många kurser och praktik. 2002 så tog jag CE kort och fick jobb på Biståndsgruppen, där jag fortfarande jobbar. Jag är med i styrelsen på Biståndsgruppen och är deras representant i Praktiskt Solidaritet, vår paraplyorganisation. 

Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund. Med utgångspunkt från detta hur kan du med din bakgrund och erfarenhet bidra till en bra utveckling av Gävle kommun? 

Min bakgrund är socialistisk och jag tycket att det är jätteviktigt att ha ett brett och gott samarbete med alla, oavsett etnicitet, tro, färg, bakgrund, utbildning och sexuell läggning. Jag tycket att partiet gör ett väldigt bra jobb på alla dessa områden. Med min bakgrund skulle jag förstärka partiets jobb, speciellt med invandrarna, där det behövs mycket jobb. Att vara med i kommunfullmäktige måste vara spännande, men det är också ett stort ansvar. Jag har mest varit med i små föreningar, men det betyder inte att det är minst viktigt. Med min erfarenhet skulle jag jobba mer effektivt med invandrarna och på det viset skulle vi göra det bättre för kommunen och partiet. 

 

21. Carina Johnzon 

Varför blev du vänsterpartist? 

Jag har sen barn blivit uppfostrad för allas lika värde 

Varför kandiderar du till kommunfullmäktige? 

Jag vill bidra med min kunskap och erfarenhet från föreningslivet och jag tycker att kvinnor med olika bakgrunder ska vara representerade i politiken. 

Berätta lite om din bakgrund och person. 

Jag är 51 år och är född och uppvuxen i Gävle. Jag har alltid varit politiskt intresserad. Musik och kultur har alltid varit ett stort intresse. Sen 2005 har jag varit fotbollsledare för min sons fotbollslag och det har tagit mycket av min tid, jag verkligen brinner för att se hur barnen älskar att träna och spela match. Lagsport är verkligen ett sätt att arbeta tillsammans, det spelar ingen roll varifrån du kommer, överklass eller arbetarklass mm. Hos mig är alla välkommen. För två är sedan fick jag utmärkelsen Årets fotbollsförälder 2015 som ett tecken på mitt envetna arbete för ungdomarna i min förening. Jag har sedan 1995 arbetat som massageterapeut och hjälper människor dagligen att må bra. Ett annat stort intresse för mig är att träna, ett måste för att jag ska må bra och kroppsligen hålla i mitt arbete. 

Hur kan du med din bakgrund och erfarenheter bidra till en bra utveckling i Gävle Kommun? 

Som jag skrev tidigare är alla människors lika värde något jag har vuxit upp med och med min bakgrund kan jag lyfta arbetarklasskvinnors perspektiv. 

 

22. Lasse Langeborg 

Varför blev du vänsterpartist? 

Jag har ända sedan gymnasietiden varit övertygad socialist och Vänsterpartiet är det enda parti som står för mina värderingar och ideologiska tankar. Jag blev medlem för att aktivt påverka samhället genom att verka för jämställdhet och jämlikhet med minska klyftorna både här och nu och långsiktigt. 

Varför kandiderar du till kommunfullmäktige? 

För att få möjlighet att delta i den politiska debatten i den högsta beslutande församlingen i kommunen och för att bidra med kunskap och erfarenhet inte minst när det gäller integrations-, utbildnings-, arbetsmarknads- och småföretagarfrågor. Jag finner dessutom stor glädje i det politiska arbetet. 

Berätta lite om din bakgrund och person. 

Utbildning: Samhällsvetenskapligt gymnasium, psykologlinjen Uppsala universitet, miljöinformatör, paralegal mm. Arbete: Paralegal och administratör i eget företag. Tidigare 

lagerarbetare, sågverksarbetare, chaufför, säljare, försäljningschef, miljöinformatör, lärare, projektledare, politisk sekreterare och valombudsman. Stor erfarenhet av offentlig sektor och privata näringslivet utifrån både ett storföretags- och ett småföretagarperspektiv. Analytisk, lätt att samarbeta med, effektiv och noggrann. 

Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund. Med utgångspunkt från detta hur kan du med din bakgrund och erfarenhet bidra till en bra utveckling av Gävle kommun? 

Min erfarenhet kring arbetsmarknadsfrågor kan bidra till att hitta nya vägar för att underlätta för personer som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Jag kan bidra med kunskap och förståelse för nyanländas situation utifrån mitt arbete och mina utbildningar. Jag vill också verka för fler rekryteringar av kvinnor till chefsposter och bryta patriarkala strukturer. Jag vill stoppa privatiseringar och vinstjakten inom välfärdssektorn. Som företagare kan jag bidra med tankar och idéer om hur villkoren för småföretag kan förbättras. Min erfarenhet som miljöinformatör har gett mig insikt om behovet av en radikal omställning när det gäller bl.a. resursanvändning och hållbar energiproduktion. 

23. Lena Palm 

Varför blev du vänsterpartist? 

Kommer från ett sossehem. I unga år reagerade jag på de orättvisor och sociala förhållanden i min närhet, i Sverige och världen. Har röstat på Vänsterpartiet i alla år. När Landstinget (Region) ville lägga ner HC Stortorget så var vi två drivande emot den nedläggningen, en vänsterpartist och jag. Beslutet att bli medlem i V var lätt. 

Varför kandiderar du till Kommunfullmäktige? 

Fick förfrågan och tackade ja. Jag tycker, att det är intressant och givande med det politiska arbetet. Att få se och delta i hela processen känns viktigt. Jag vill föra fram Vänsterpartiets politik och påverka Gävle. Kommun för invånarnas väl. 

Berätta om din bakgrund och person. 

Mina föräldrar skildes när jag var 10 år. Vid 14 års ålder slutade jag i skolan. Vi behövde inkomsten. Jag har arbetat som redaktionselev vid tidning, telefonist, kontorist, speditör, fritidspedagog, springvik i barn- och äldreomsorgen, handledare för ungdomslag i bostadsområde, fritidspedagog. I Gävle Kommun med fast tjänst 15-16 år. Ett långvarigt arbetsmiljöproblem gjorde att jag slutade. För det mesta positiv, har funnit en större styrka sedan arbetsmiljöproblemet och förmodligen kommer det ökade politiska intresset ur detta. 

Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund. Med utgångspunkt från detta hur kan du med din bakgrund och erfarenhet bidra till en bra utveckling av Gävle kommun? 

Jag avskyr orättvisor sedan unga år och vill kämpa vidare för rättvisa, mot orättvisa, elakheter och förtryck. Är över huvud taget intresserad av människor, allt levande. Att arbeta politiskt är mycket intressant och givande. 

 

24. Lars Sundling 

Varför blev du vänsterpartist? 

V är det enda parti som konsekvent står på arbetarklassens, de utsattas och den ”lilla” människans sida, som har ett rättvist och solidariskt – dvs. socialistiskt – samhälle som mål och som samtidigt har en reell möjlighet att påverka samhället i den riktningen. 

Varför kandiderar du till kommunfullmäktige? 

Demokratin är något av det viktigaste vi har och politik råkar samtidigt höra till mina största intressen. Min tid som förtroendevald har gett mig mersmak och jag tror att jag kan bidra på ett konstruktivt sätt till partiets politik. Hade jag inte trott det så hade jag inte accepterat nomineringen. 

Berätta lite om din bakgrund och person. 

Jag är uppvuxen i Sandarne och har främst arbetat som bibliotekarie, men även som lärare och vårdbiträde. För några år sedan blev jag sjuk när jag läste teologi för att bli präst och pluggar nu till tandsköterska. Som ung var jag aktiv i olika utomparlamentariska vänstergrupper, men har även varit ersättare i en kommunstyrelse. Jag är analytisk och temperamentsfull, men kan också vara avvaktande och försiktig. Jag är tvåbarnsfar och till mina passioner hör musik, litteratur och bandy. 

Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund. Med utgångspunkt från detta hur kan du med din bakgrund och erfarenhet bidra till en bra utveckling av Gävle kommun? 

Jag torde ha goda generella kunskaper och insikter om kommunala verksamheter och kommunanställdas arbetsvillkor och förutsättningar. Vidare tänker jag mig att jag har motsvarande grepp om och är lyhörd inför medborgarnas förväntningar, krav och behov när det gäller verksamheterna. Kunskaperna har också ökat sedan jag kom med i Kultur- och fritidsnämnden. Min sjukdomserfarenhet (stressintolerans) borde också kunna bli till något konstruktivt just i kommunpolitiken, även om jag blev sjuk i ett annat sammanhang. Jag har mångårig erfarenhet av akademisk utbildning och är mycket medveten om högskolans betydelse och vikten av ett fungerande samarbete och kommunikation mellan kommunen och denna. 

 

 

Kopiera länk