Artiklar

Kurt Junesjö om den hotade strejkrätten

Kurt Junesjö, jurist med mångårig erfarenhet av arbetsrätt därav 25 år på fackens egen juristbyrå, LO TCO rättsskydd, kommer den 8/11 till Gävle och Musikhuset Sjömanskyrkan för att föreläsa om hotet mot strejkrätten.

Förra året tillsatte Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson en utredning för att inskränka fackens strejkrätt. Formellt mot Hamnarbetareförbundets blockad av Göteborgs hamn, men det var sannolikt inte huvudskälet.

Innan utredningen skulle presenteras lade facken och arbetsgivarna fram ett eget förslag till inskränkningar i strejkrätten.

Om förslaget genomförs är det ett allvarligt hot mot den svenska modellen med fri strejkrätt för kollektivavtal. Det kommer att medföra avtalsshopping, det vill säga ge arbetsgivaren rätten att välja bort ett avtal för ett billigare. Förslaget innehåller också andra allvarliga inskränkningar i fackliga rättigheter.

Det måste stoppas!

Vi bjuder på fika!

Foto: Anders Henriksson/Wikimedia. Montage och grafik: Arbetaren

Kopiera länk