En jämställd budget 2016

En jämställd budget 2016

Vänsterpartiet i Gävle har, tillsammans med S och MP, tagit fram en jämställd budget för 2017. En jämställdbudget fokuserar på att skapa möjligheter för dem som behöver det bäst. I budgeten finns  satsningar på arbetstidsförkortning med bibehållen lön för personer över 55 år, fortsatt utbyggnad av  badet i Boulongerskogen, utbyggnad av cykelvägar, fortsatt satsning på ”skolan först”, ett nytt jobbpaket för att skapa 120 nya jobb.
SVMP budget ett hållbart och jämställt Gävle 2017