• Hem
  • Kommittéer och ...
sida

Kommittéer och arbetsgrupper

 

Studiekommitté

Tord Fredriksen, Sandra Söderquist

Feministiska gruppen

Tord Fredriksen, Sandra Söderquist

Internationell solidaritet

Lotta Lagnander, Gin Akgul Hajo och Sandra Söderquist

Lokalgrupp

Ove Vestin

 

Röda kören

 

 

 

Kopiera länk