Nämnder och bolag

Kommunstyrelsen

Gin   Gin Akgul Hajo

  [email protected]

073-615 38 34

Kommunalråd i opposition

Ordinarie ledamot

      

Tord Fredriksen

070 – 8279582

[email protected]

Ersättare

     Isabella

Isabella Bexell

[email protected]

070-054 24 33

Ersättare

 

 

Utbildningsnämnden

       

Seppo Laine

[email protected]

073-508 50 15

Ordinarie ledamot

           Lotta N Lotta Nyberg

[email protected]

070-398 68 21

Ersättare

 

Socialnämnden

     Maritha

 Maritha Johansson

[email protected]

070-992 99 30

         Lena Palm

0731-58 27 45

[email protected]

Ersättare

 

Omvårdnadsnämnden

        

Tord Fredriksen

070 – 084 86 05

[email protected]

Ordinarie ledamot

      Wiktoria Bernäng

[email protected]

Ordinarie ledamot

 

     Anita

Anita Walther

[email protected]

070 – 616 52 12

Ersättare

 

Samhälldsbyggnadsnämnden

     Stefan Stefan Pettersson

[email protected]

070-9705204

Ordinarie ledamot

       V-logga_CMYK_Rod  

Fredrik Åberg Jönsson

Ersättare

 

 

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden

         Lasse L  Lars Langeborg

[email protected]

070-219 02 92

Ordinarie ledamot

Isabella Isabella Bexell

[email protected]

070-054 24 33

Ersättare

 

Kultur och Fritidsnämnden

         Lotta L

Lotta Lagnander

[email protected]

070 – 380 95 17

Ordinarie ledamot

  Lars Sundling

[email protected]

076-788 43 01

 

 

Jävsnämnden

Ove Vestin

070-261 15 94

[email protected]

Ledamot

Birgitta Bergander

Ersättare

 

 

Överförmyndarnämnden

Maritha Maritha Johansson

[email protected]

070-992 99 30

Vice ordförande

 

Valnämnden

      V-logga_CMYK_Rod Lena Ericsson

 

Ordinarie ledamot.

V-logga_CMYK_Rod Rosa Hilda Moza

[email protected]

Ersättare

 

 

Gästrike Räddningstjänst

Isabella Isabella Bexell

[email protected]

070-054 24 33

Ersättare

 

Gävle Energi

      Kristina

Kristina Sjöström

[email protected]

070-619 81 83

Ordinarie ledamot (samt ledamot i dotterbolagen Gävle Kraftvärme, Gävle Energissystem och Gästrike Ekogas)

   Sandra Söderqvist

[email protected]

070-3101736

Ersättare

 

Gavle Fastigheter

Per Schönnings

Ordinarie ledamot (samt ledamot i dotterbolagen)

 

 

Gavlegårdarna

Ove Vestin

070-261 15 94

[email protected]

Ledamot

 

V-logga_CMYK_Rod Katarina Samuelsson

 

Ersättare

 

Gävle Hamn

Max Hebert

Max[email protected]

073-785 20 39

Ordinarie ledamot

 

 

Gästrike Återvinnare – Fullmäktige

       Anita

Anita Walther

[email protected]

070 – 616 52 12

Ersättare

 

Gästrike Vatten

Ove Vestin

070-261 15 94

[email protected]

Ersättare

 

Samordningsförbundet

Stefan Stefan Pettersson

[email protected]

070-9705204

Ordinarie ledamot

 

FöretagsHälsan

Kristina Kristina Sjöström

[email protected]

070-619 81 83

Ordförande

Styrelsen för mindre arbetar bostäder/ Styrelsen för större arbetarbostäder

blomman Lars Blom

[email protected]

073 -787 18 95

Ordinarie ledamot

Revisorer

tage Tage Gardfjell

[email protected]

070-657 61 62

Lekmanna revisor i Gävle kommun

 

Stefan Stefan Pettersson

[email protected]

070-9705204

Revisor för granskning revisorskollegiets räkenskaper och förvaltning.

 

Nämndemän

Tingsrätten:

  
Apollinaire Ndayishimiye
Lotta N Lotta Nyberg

[email protected]

070-398 68 21

Mari Nässén

Poul-Erik Jensen

 

Max Max Hebert

[email protected]

073-785 20 39

V-logga_CMYK_Rod  

Helena Näslund

Förvaltningsrätten: