artikel

Svar till Bo Brügge ,folkpartiet, som på debattsidan i Arbetarbladet den 30/3 tar upp 10 anledningar till att behålla Stenebergsskolan som en kommunal skola.

Alla anledningar Bo tar upp i sin artikel om varför Stenebergskolan ska vara en kommunalskola och inte en privatskola ställer jag och vänsterpartiet oss bakom. Det finns egentligen än fler anledningar till varför skolan ska vara kommunal.

Jag vänder mig emot er politik, folkpartiet. Nu går ni ut och beklagar er över konsekvenserna för Steneberg men det är ju resultatet av er politik. Ni anser att alla privatskolor ska få etablera sig utan att ni bryr er om ökade kostnader och konsekvenser för elever, personal och föräldrar. Visst, ni uttrycker en viss oro för det som sker vid en privatskoleetablering men anser ändå att det är värt konsekvenserna eftersom ni alltid anser att privatskolornas rätt går före.

När Prolympia eller rättare sagt Ultra Education AB ansökte om att etablera sig i Gävle var den samlade borgerligheten överens om att ställa sig bakom ansökan från dem och från fler privatskolor. Nu går folkpartiet ut i en artikel och beklagar att Stenebergskolan drabbas. Det är självklart att de kommunala skolorna och eleverna drabbas eftersom privatskolor leder till ökade kostnader för kommunerna och ökar segregationen (vilket bekräftats i en avhandling vid Uppsala universitet). Varje privatskoleelev kostar 25 000 kr extra/år för kommunerna, enligt LO. Kostnader andra elever och lärare får bära. Varför anser ni att vissa elever är mer värda än andra? Varför ska människor ha rätt att välja bort ”vanligt folk” från sina skolor?

Prolympia, som tillhör Sveriges största privatskolekoncern, har fått tillstånd av Skolverket att etablera sig i Gävle. Helt i enlighet med de bestämmelser som borgerligheten och miljöpartiet kommit överens om ska gälla, d.v.s. att kommunerna själva inte ska få bestämma över privatskoleetableringar. Som vänsterpartist anser jag därför att ni har ett stort ansvar med att komma fram med förslag till lösningar på de problem ni skapar med er politik. Vilka lösningar har ni? Konsekvenserna måste ni redan ha insett när ni biföll ansökningarna. På vilket sätt kan ni försvara att ytterligare skolor tillkommer när elevantalet sjunker i kommunen och att kommunens kostnader därmed ökar på bekostnad av andra elevers utbildning? Hur finansierar ni ytterligare kostnader på 10-15 miljoner?

Att säga nej till Prolympia handlar om att värna demokratin och rättvisan. Det handlar om att behandla människor likvärdigt oavsett klass. Det handlar om makt, varför ska Prolympias ägare ha rätt att bestämma över människors liv och barns rätt till utbildning på Brynäs eller i Gävle? Det handlar också om att skolan ska vara demokratiskt styrd och inte drivas utifrån vinstintressen. Vinstintressen som tillåts slå sönder skolstrukturer och får konsekvenser för alla elever i kommunen. Vinstintressen som leder till ökade kostnader för skattebetalarna och leder till ökad segregation och ojämlika villkor. Hur tänker ni ta ert ansvar för den situation er politik satt föräldrar, elever och personal i?

För oss vänsterpartister är det självklart att Steneberg ska vara en kommunal skola, som för övrigt alla skolor borde vara.

Ulla Andersson
Vänsterpartiet

Kopiera länk