artikel

Friskolereformen gynnar bara aktieägarna.

Den s.k friskolereformen, som infördes av borgarna 1992, hade bl.a. som syfte att stärka alternativa pedagogiker, och ge dem en större spridning inom skolan. Att detta sedan inte blev fallet har vi nu kunnat konstatera. Mångfalden har inte ökat, resultatet har i stället blivit fördyringar och ökad segregation. Olika forskningsrapporter stärker den bilden.
Vi kan se är att det enda som ökat är antalet bolag och kostnaderna. Enligt LO så kostar varje friskoleelev upp till 25 000 kr mer per år än en kommunal skolelev. Det handlar om ökade kostnader för, lokaler, administration, segregation och att den kommunala skolan aldrig får säga nej till en elev. Kommunerna måste därför hålla platser för eventuella återvändande elever. Och återvändande finns det….

John Bauergymnasiet är Sveriges största kedja av fristående gymnasieskolor. Bolaget är en del av koncernen Ultra Education AB där också Prolympia ingår. I koncernen finns 2 dotterbolag och ytterligare 4 bolag som driver skolor genom avtal med Ultra Education AB, s.k franchisingavtal. Dessa avtal ger ägaren 2 till 3 procent av elevintäkterna från andra huvudmän. Franchising handlar om att bygga upp skolprofiler enligt speciella koncept på samma sätt som hamburgerrestauranger och butiker. Det ger ägaren rätt att använda affärssystemet mot en viss ersättning. John Bauer är ett koncept som säljs. Mellan år 2000- 2004 har Ultra mer än femtondubblat sin omsättning. Det senaste årets vinst blev 5,6 miljoner efter skatt. En vinst som kommer ifrån skattebetalarnas pengar och går rakt ned i ägarnas fickor. Den största ägaren innehar 70 % av bolagets aktier. Samma person som är huvudägare i Ultra Education AB ingår även i övriga 6 bolags ledning. Det kan knappast ha varit meningen med friskolreformen att kommunernas betalningar för elevernas utbildning skulle användas till vinst, inte bara i ett led utan till och med i flera.

De bolag som antingen ingår i koncernen eller har s.k franchisingavtal har under 2003 gjort en vinst på närmare 20 miljoner. För 2004 är vinsten 34 miljoner.

Enligt dagens Industri är Ultra Education AB ett av vårt lands snabbast växande företag. Med en tillväxt på 1011 % rankas det som fyra i tidningens Gaselltävling.

Vänsterpartiet har tillsammans med Socialdemokraterna försökt att ändra lagstiftningen så att systemet ska ändras. Men Miljöpartiet har tillsammans med borgerligheten försvarat reformen och anser att den varit gynnsam. Frågan är för vem? Inte för kommunerna (svårare att planera, dyrare, ökad segregation), inte för skattebetalarna (eftersom kostnaderna ökat) och inte heller för eleverna (eftersom läroplanens mål om skolans som mötesplats urholkas och pengar som skulle kunna ha använts till deras undervisning istället går till vinster). Däremot har några aktieägare blivit oerhört mycket rikare.

Ulla Andersson
Lasse Langeborg
Mikael Morell
Vänsterpartiet

Kopiera länk