Övrigt

Människor som blivit överskuldsatta ska få möjlighet att komma tillbaka till ett liv utan skulder.

Vänsterpartiet har samarbetat med regeringen och miljöpartiet om förändringar i skuldsaneringslagen. Regeringen fattar beslut idag 23/2. Syftet är att förenkla skuldsaneringsförfarandet som idag upplevs som krångligt och komplicerat av personer som hamnat i skuldfällan.
– Ingen ska behöva avstå från att ansöka om skuldsanering på grund av att förfarandet drar ut på tiden och är onödigt tillkrånglat, säger Tasso Stafilidis, riksdagsledamot (v) och ansvarig för de civilrättsliga frågorna.

Skuldsanering är en viktig åtgärd för att människor som blivit överskuldsatta ska få möjlighet att komma tillbaka till ett liv utan skulder. Anledningarna till överskuldsättning är ofta arbetslöshet, långtidssjukskrivningar och konkurser i småföretag. Personer som är överskuldsatta riskerar både social utslagning och löper ökad risk att drabbas av psykisk och fysisk ohälsa.
– Jag vet att det är många som lever i ett skuldelände och far mycket illa. I synnerhet barnen till överskuldsatta. Att bara ändra skuldsaneringslagen räcker därför inte för att komma åt problem med överskuldsättning. Jag ser lagförslaget som ett första steg av en rad åtgärder som vi vill genomföra, säger Tasso Stafilidis.

Vänsterpartiet har bl a följande krav på lagändringar som ska förbättra situationen för s.k. evighetsgäldenärer:
– Inför en absolut preskriptionstid för civilrättsliga fordringar.
– Inför ett tak för högsta tillåtna räntesats när det gäller konsumtionskrediter.
– Skapa ett kreditinstitut som erbjuder statliga sociala lån och saneringslån till rimliga villkor.
– Strama upp inkassobolagens verksamhet. Det är orimligt att en från början liten skuld bara växer och växer därför att den används som handelsvara mellan olika inkassobolag.

För vidare information kontakta:
Tasso Stafilidis, riksdagsledamot (v), 070-376 04 03
Anastasia Swärd Lindblom, politisk sekreterare (v), 070-289 65 89

Skriv en kommentar