• Hem
  • Kommittéer och ...
sida

Kommittéer och arbetsgrupper

Att ingå i en arbetsgrupp är ett bra sätt att arbeta aktivt för att stärka vänsterpolitiken i samhället. Hur mycket tid och kraft som läggs bestämmer du själv. Varje grupp arbetar självständigt så det är bara fantasin som sätter gränser.

Feministiska gruppen

Då vänsterpolitik innebär att vara i framkanten i feministiska frågor och ställningstaganden har vi en feministisk grupp. Vi arbetar aktivt med att lyfta kvinnor och ickemän och motverka patriarkala strukturer. I denna grupp finns utrymme att arbeta i liten som stor skala med att lyfta feminism, allt från studiecirklar till att ordna föreläsningar kan ingå. Alla som vill, oavsett könstillhörighet, får deltaga i feministiska gruppen.

HBTQIA+gruppen

Förbereder, planerar och driver HBTQIA-frågor samt ansvarar för aktiviteter under Pride-veckan. Gruppen kan också hjälpa till att driva dessa frågor inom kommunpolitiken.

Klimatgruppen

Klimatgruppen är en grupp som arbetar med miljö- och klimatfrågor. Det planeras för en podd som ska behandla aktuella miljö- och klimatfrågor ur vänsterperspektiv. Inspelning av podden förväntas börja under hösten. I övrigt handlar det om att hålla gruppen uppdaterad om vad som är aktuellt och finnas på plats för att representera och synliggöra Vänsterpartiet Gävle vid miljöfrämjande aktioner, demonstrationer eller liknande.

Röd lördag-gruppen

Är det något Vänsterpartiet Gävle är kända för så är det röd lördag. Att vara ute och möta folk är ett effektivt sätt att skapa kontakter och få fram vår politik. Symbolvärdet av att vi står där i olika väder oavsett årstid är starkt och visar på karaktär. I och med COVID-19 har vi inte haft möjlighet att ha röd lördag. Vi hoppas att vi kan ta upp detta under våren igen.

Skrivargruppen

Skrivargruppens främsta arbete är att formulera debattartiklar och debattinlägg. Vi vill uppmuntra och utveckla att skriva och svara på andras debattartiklar. På så sätt arbetar vi in vänsterpolitik på gruppnivå som på individnivå. Målet är att synliggöra vår politik i dagspressen och förhoppningsvis skapa debatt för att klargöra vänsterpolitikens plats i samhället.

Studiekommittén

Studiekommitténs syfte är att skapa förutsättningar och evenemang där olika personer föreläser om aktuella ämnen förankrade i vår politik. Här finns det utrymme att tänka stort och möjliggöra samarbeten med andra arbetsgrupper, föreningar och organisationer.

Sociala medier-gruppen

Denna grupp sköter om våra sociala medier så som Instagram, Facebook, Youtube och även hemsidan. Det är viktigt att vi ständigt håller oss uppdaterade om vad som händer, framför allt lokalt, men även runt omkring i Sverige och världen. Ju fler som engagerar sig på de olika områdena ju mer aktivitet visar vi på.

Vegan- & djurrättsgruppen

Det är lätt att leva som vegan i Sverige idag. Vegankosten tar allt större plats i samhället. Att äta växtbaserad kost är bra för både klimatet och hälsan men framförallt för djuren. Denna grupp ordnar föreläsningar, aktioner och sprider kunskap och kanske ett och annat recept. Fokuset här ligger på att inspirera till goda vanor men även att upplysa om djurplågeri och det systematiska dödandet av djur i dagens samhälle. Denna grupp är för alla och inte enbart veganer.

1 maj-gruppen

1 maj är vår högtidsdag som arbetarparti! Det behövs folk i stort som smått. Allt från att servera kaffe till att hålla tal. Alla insatser är viktiga, stora som små. Gruppen behöver inte vara stor men vi vill gärna ha hjälp av många medlemmar på 1 maj.

8 mars-gruppen

Arbetsgrupp för internationella kvinnodagen. Vikten ligger på att synliggöra 8 mars och att tydligt visa att vänsterpolitiken är en viktig del i ett tryggare samhälle för kvinnor. Denna grupp kan även samarbeta med andra organisationer och föreningar.

Att vara aktiv i en grupp är ett perfekt tillfälle att vara kreativ. Det är deltagarna själva som bestämmer innehåll och antalet träffar. Det finns minst en deltagare med från styrelsen i varje grupp för att lätt förankra idéer och rapportera till styrelsen för kännedom.

Maila oss namn och vilken grupp du vill ingå i så får du mer information. Har du en idé om en grupp som du vill starta är du välkommen att maila till [email protected].

Kopiera länk