• Hem
  • Kommittéer och ...
sida

Kommittéer och arbetsgrupper

Att ingå i en arbetsgrupp är ett bra sätt att arbeta aktivt för att stärka vänsterpolitiken i samhället.

Feministiska gruppen

Då vänsterpolitik innebär att vara i framkanten i feministiska frågor och ställningstaganden har vi en feministisk grupp. Vi arbetar aktivt med att lyfta kvinnor och ickemän och motverka patriarkala strukturer. I denna grupp finns utrymme att arbeta i liten som stor skala med att lyfta feminism, allt från studiecirklar till att ordna föreläsningar kan ingå. Alla som vill, oavsett könstillhörighet, får deltaga i feministiska gruppen. Gruppen ansvarar för att arrangera evenemang i samband med 8 mars.

HBTQIA+gruppen

Förbereder, planerar och driver HBTQIA-frågor samt ansvarar för aktiviteter under Pride-veckan. Gruppen kan också hjälpa till att driva dessa frågor inom kommunpolitiken.

Klimatgruppen

Klimatgruppen är en grupp som arbetar med miljö- och klimatfrågor. Det planeras för en podd som ska behandla aktuella miljö- och klimatfrågor ur vänsterperspektiv. Inspelning av podden förväntas börja under hösten. I övrigt handlar det om att hålla gruppen uppdaterad om vad som är aktuellt och finnas på plats för att representera och synliggöra Vänsterpartiet Gävle vid miljöfrämjande aktioner, demonstrationer eller liknande.

Mediagruppen

Mediagruppens formulerar debattartiklar och debattinlägg. Målet är att synliggöra vår politik i dagspressen och förhoppningsvis skapa debatt för att klargöra vänsterpolitikens plats i samhället. Gruppen sköter också om våra sociala medier så som Instagram, Facebook, Youtube och även hemsidan. Vi vill uppmuntra och utveckla att skriva och svara på andras debattartiklar och inlägg på sociala media. På så sätt arbetar vi in vänsterpolitik på gruppnivå som på individnivå.

Studiekommittén

Studiekommitténs syfte är att skapa förutsättningar och evenemang där olika personer föreläser om aktuella ämnen förankrade i vår politik. Här finns det utrymme att tänka stort och möjliggöra samarbeten med andra arbetsgrupper, föreningar och organisationer.

Maila oss namn och vilken grupp du vill ingå i så får du mer information. Har du en idé om en grupp som du vill starta är du välkommen att maila till [email protected].

Kopiera länk