Kommittéer och arbetsgrupper

 

Studiekommitté

Tord Fredriksen, Sandra Söderquist

Feministiska gruppen

Tord Fredriksen, Sandra Söderquist

Internationell solidaritet

Lotta Lagnander, Gin Akgul Hajo och Sandra Söderquist

Lokalgrupp

Ove Vestin

 

Röda kören