Kommittéer och arbetsgrupper

 

Studiekommitté

Seppo Laine, Ingela Nässen,  Sandra Söderquist, Jonas Ryberg och Lena Eriksson

Feministiska gruppen

Maritha Johansson, Lotta Nyberg, Katarina Samuelsson och Kristina Sjöström

Internationell solidaritet

Lotta Lagnander, Gin Akgul Hajo och Sandra Söderquist

Lokalgrupp

Irene Forslund, Johan Paxom och Lil Andersson

 

Röda kören