sida

Kontakt

Vänsterpartiet Gävle

Brynäsgatan 38

802 85 Gävle

[email protected]

076-13 88 979

[googlemaps https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d977.0934321802282!2d17.170070458287853!3d60.67299370926616!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x4660c68bf4c696d5%3A0x83b719fd66db70bf!2sBryn%C3%A4sgatan+38%2C+802+85+G%C3%A4vle!5e0!3m2!1ssv!2sse!4v1451154523791&w=600&h=450]

Kopiera länk