• Hem
  • Partiföreningen...
sida

Partiföreningens organisation

Årsmötet högsta beslutande organet

Medlemmarna styr Vänsterpartiet Gävle, genom årsmötet och däremellan genom medlemsmöten där alla medlemmar har rösträtt. På årsmötet väljs styrelsen samt valberedning.  På medlemsmöte görs val av partiets lokala politiker samt fyllnadsval till olika uppdrag. Även politiska dokument såsom det kommunalpolitiska programmet antas av medlemsmötet.

Över det löpande arbetet styr styrelsen och dess arbetsutskott. Styrelsen består av sju ledamöter och tre ersättare. Tre av ledamöterna utgör verkställandeutskottet (VU) som träffas även mellan styrelsemöten.

Valberedningens uppgift är att behandla nomineringar av kandidater och ge förslag till nya förtroendevalda.

 

Stadgar för Vänsterpartiet:

https://www.vansterpartiet.se/material/stadgar-for-vansterpartiet

Kopiera länk